Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek  bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Mapeg tarafından Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik belgesi almış ve hali hazırda belgesi iptal edilmemiş her tüzel kişilik en az iki kurucu üye veya üç yıllık üyeliğini doldurmuş tüzel kişiliğin imzalı onayı/referansı ile bu dereneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı tüzel kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de hakkına sahip olması da gerekir.